Mindfullnes Farkındalık Eğitimi

Description

Mindfulness, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri aceleyle yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Farkındalık üzerine çalışılarak, pozitif zihinsel sağlık gelişimine katkı sağlayarak baskı, kriz ve stres zamanlarında akıllıca kararlar almalarına olanak tanır.
Kendinin farkında olmak, insanların kariyer, iş ve sosyal hayatlarında doğru ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olur. Farkındalık, tüm kişisel gelişim ve profesyonel etkililik için sağlam bir temel sağlar.
Farkındalık üzerinde çalışmak ve onu uygulamayı öğrenmek, bir kişinin kişisel gelişimine yapabileceği en değerli yatırımlardan biridir. Bu Farkındalık Eğitimi, Farkındalığı bir ‘yaşam biçimi’ haline getirme konusunda size adım adım rehberlik edecek, böylece düşünceli ve tarafsız bir bakış açısı sürdürmenin getirdiği faydaları öğreneceksiniz.
Mindfulness Eğitimi ile “Farkındalığın” temel kavramını keşfedecek hem iç hem dış farkındalık ile yargılama yapmadan (başkalarına ve kendimize), şu anda yaşamaya odaklanarak (yararsız düşünceleri susturarak ve olumsuz deneyimlerle barışarak) bunları uygulayabileceksiniz.
Mindfulness Eğitimini bireysel alabileceğiniz gibi kurumsal olarak takım arkadaşlarınıza, çalışanlarınıza da aldırabilirsiniz.
Çalışanların işe bağlılığı, kurum içindeki pozitif iletişim ve mutluluk düzeyi, kendi öz yaşam doyumları, özgüvenleri, öz yeterlilik algıları ve stres yönetme becerileriyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Mindfulness Eğitimi ile çalışanlarınızın kişisel yetkinliklerini geliştirerek iş verimlerini arttırabilir, daha mutlu çalışanlar olmasını sağlayabilirsiniz.

Mindfulness Eğitim İçeriği

1. Mindfulness
2. Stres Yönetimi
3. Dikkat ve Odaklanma
4. Anda Kalmak
5. Yargısız Gözlem
6. Öz Şefkat
7. Kabul ve Teslimiyet


Mindfulness Farkındalık Eğitimi Size Neler Kazandırır?

  • Hayata tepki vermekten… öz kaynakları etkin kullanarak yanıt verebilmeye;
  • Zihinsel kalıplarla dış faktörleri yargılamaktan … kendine, başkalarına ve hayata yönelik bütünsel bir farkındalığa;
  • Hayatta kalmaya çalışandan … öğrenen, dönüşen, motivasyonu koruyabilen bir çalışan olarak hayata ve işe bağlılığa kalıcı bir geçiş yaparlar.
Free
Open chat