İletişime Geçin

SkyGen Müzikle İyileşme

OQ –GÖKHAN KIRDAR ‘SKYGEN’ MÜZİKLE İYİLEŞME

Gökhan Kırdar’ın ‘OQ’ artist markasıyla sunduğu uluslararası yeni ‘SkyGen’ Projesi, sanatçının özgün yorumuyla dünya tarihindeki tüm eski ve yeni müzikle iyileşme yöntem ve tekniklerini içerisinde barındırıyor.

Aura adı verilen enerji bedenimizde 7 ana manyetik alan bulunur. Aşağıdan yukarıya kök, cinsel, mide, kalp, boğaz, alın ve taç olarak adlandırılan bu 7 enerji çarkının her biri sinir uçlarıyla bağlı olarak 7 ana hormon salgı bezini kontrol eder.

Auramızdaki 7 ana manyetik çarkın belli sürelerde dönmesi gereken farklı devir sayıları bulunur ve eğer bu sabit titreşimler olması gerekenden fazla ya da eksik olursa hormonlarımız doğru salgılanmadığı için organlarımız da hastalanmaya başlar.

Hazırlanan müzikler bu manyetik çarkları doğru titreşimlere uyumlayarak olmaları gereken devir sayılarına ulaştırıyor ve hem mevcut sorunlarımızdan iyileşmemize yardımcı oluyor, hem de hastalanmadan yaşanan bir hayat modelini Biz’e sunuyor. Yaşadığımız her gün algılasak da algılamasak da çevremizde olan her atonal seslerden ve müziklerden etkileniyoruz. Ve her etki, bizim enerji ve fiziksel bedenlerimizin titreşimini dolayısıyla sağlığımızı bozuyor.

‘SkyGen’ ile bedenlerimizdeki enerji merkezleri, bize en iyi hizmet ettikleri titreşimlere uyumlanıyor. Fiziksel hastalıklarımız, korkularımız, kaygılarımız ve endişelerimizden Aşk'la arınıyoruz…

‘SkyGen’ ile Hayatlarımızda Verimlilik

Ruhsal, fiziksel ve zihinsel anlamda sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum,  kendi hayatına olduğu kadar bulunduğu topluma da çok fazla katkı sağlar.

‘SkyGen’ Kurumlara Kazandırır

 • Duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilen.
 • Duygularını kontrol edebilen
 • Toplum içinde uyumlu davranışlar sergileyen
 • Korkularından ve endişelerinden arınmış, dolayısıyla daha yaratıcı düşünebilen ve hareket edebilen
 • Uyku düzeni ve kalitesi yüksek
 • Yaşam enerjisi yüksek
 • Bağışıklık sistemi güçlendiği için daha az hasta olan –ve hatta hasta olmayan –
 • İletişim becerisi yüksek
 • Artan odaklanma ve mantık yürütme becerisi artmış olan
 • Daha fazla kapasite ile çalışabilen
 • Zamanı etkin ve verimli kullanabilen
 • Stres seviyesi  azalmış olan ya da streslerini kontrol edebilen
 • Özel ve iş yaşamında denge kurabilen

MUTLU VE SAĞLIKLI İNSANLAR