Eğitim İçeriklerimiz

Lider Beyni Program İçeriği

1.Hafta: Liderlik Tanımları, Kavramları:
 • 1.Liderlik Tanımı Tarihçesi
 • 2.Liderlik Türleri
 • 3.Farklı Liderlik Modelleri Avantaj / Dezavantaj
 • 4.Liderlikte Etki / Yetki Dengesi
 • 5.Farklı Lider Türleri
 • 6.Holistik Liderlik
 • 7.Lider Beyni
2.Hafta: Liderler için Soft Skiller ve Yeni Yüzyıl Yetkinlikleri:
 • 1.Liderlik Psikolojisi ve Nöro Liderlik
 • 2.Yaratıcılık
 • 3.İletişim ve Duygusal Zeka
 • 4.Bilişsel Esneklik Rezilyans
 • 5.İfade Sunum Öyküleştime Motivasyon
 • 6.Mindfull Liderlik Wellbeing Good Aging
 • 7.Kritik Düşünme ve Unlearn
3.Hafta: Liderler için Stratejik Düşünce ve Planlama:
 • 1.Strateji Tanımı
 • 2.Stratejinin Önemi ve Başarı kriterleri
 • 3.Stratejik Düşünce ve Stratejik Planlama
 • 4.Stratejik Planlama Adımları: Mega Hedefler
 • 5.Stratejik Planlama Adımları: Makro/Mikro Hedefleme
 • 6.Stratejilerin Hayata Geçirilmesi
 • 7.Stratejik Düşüncenin Sinirbilimi
4.Hafta: Liderler için Stratejik Pazarlama:
 • 1.Marka Konumlandırma
 • 2.Ürün Dizaynı
 • 3.İş Modeli
 • 4.Kazanç Modeli
 • 5.Kanal Kullanımı
 • 6.Fiyatlama
 • 7.Marka İş Birlikleri
5.Hafta: Liderler için Takım ve Organizasyon Yönetimi:
 • 1.Organizasyon Dinamikleri
 • 2.Kültür ve Sosyoloji
 • 3.Hiyerarşi ve kısıtları
 • 4.Geri bildirim
 • 5.Algı Yönetimi İkna Müzakere
 • 6.Sinerji
 • 7.Takım ve Ötesi
6.Hafta Liderler için Finans Kavramları
 • 1.Finansal Kavramlar
 • 2.Fizibilite
 • 3.İş Geliştirme
 • 4.Bütçe Yönetimi Nakit Akışı
 • 5.Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6.Girişimcilik Modelleri ve İç Girişimcilik
 • 7.Yatırım Bilinci
7.Hafta: Liderler için Vizyon ve Trendler
 • 1.Mega Trendler
 • 2.İnsan Gelişimi Toplum 5.0
 • 3.Teknolojik Gelişim Endüstri 4.0
 • 4.Kuşaklar Yeni Nesil Lider Çalışan Müşteri
 • 5.Yıkıcı İnovasyon
 • 6.Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
 • 7.Veri Odaklı Yönetim

Yaratıcı Ebeveyn Geniş Eğitim Program İçeriği

1. Hafta: Yaratıcı Ebeveyn Olmak
 • 1.Ebeveyn Olmaya Hazırlık
 • 2.Anne – Baba Tutumları
 • 3.Ebeveyn – Çocuk İletişimi / Olumlu Aile Dinamiği Oluşturma
 • 4.Oyunla Çocuğu Keşfet
 • 5.Çocukta Davranış Değişikliği Yaratma
 • 6.Ebeveyn ve Teknoloji İlişkisi
 • 7.Beyaz Yakalı Ebeveyn / 21.yy’da Ebeveyn Olmak
2. Hafta: Çocuk Beyni
 • 1.Çocuğun Fiziksel – Zihinsel Gelişimi
 • 2.Çocuğun Duygusal – Sosyal Gelişimi
 • 3.Çocuğu Tanıma ve Anlama
 • 4.Çocukta Mizaç ve Kişilik Oluşumu
 • 5.Çocukta Değerler Sisteminin Yapılanması
 • 6.Kavramsal Süreçlerin Gelişimi
 • 7.Ergenlik ve Kimlik Oluşumu
3. Hafta: Mutlu Çocuk
 • 1.Çocuğu Keşfetme ve Geliştirme
 • 2.Çocuğa Sorumluluk Kazandırma ve Çocuk Adına Karar Verme
 • 3.Çocuğun Motivasyonunu Arttırma
 • 4.Başarı ve Mutluluk İlişkisi
 • 5.Gayretli ve Rezilyans Çocuk Yetiştirme
 • 6.Çocuklarda Kişisel Gelişim ve Yaratıcılığı Keşfetme
 • 7.Duygusal Zekanın Desteklenmesi ve Bilişsel Esnekliğin Korunması
4. Hafta: Sağlıklı Çocuk
 • 1.Çocukta Beslenme
 • 2.Korkulu, Takıntılı, Kaygılı Çocuk
 • 3.Teknoloji ve Madde Bağımlılığı
 • 4.Çocuklarda Cinsel Kimlik Problemleri
 • 5.DEHB ve Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklar
 • 6.Üstün Yetenekli Çocuklar
 • 7.Otizm Spektrum Bozukluğu ve Serebral Palsi
5. Hafta: Mutlu Yetişkin
 • 1.Bireyin Kendini Tanıması
 • 2.Yetişkinlerde Kişisel Gelişim
 • 3.Ebeveynler Arası İletişim
 • 4.Cinsel Sağlık – 1
 • 5.Cinsel Sağlık – 2
 • 6.Boşanma
 • 7.Bekar Anneler – Babalar
Yaratıcı Ebeveyn Farkındalık Eğitimi Program İçeriği
 • 1.Çocuğu Tanımak
 • 2.Ebeveyn Olmak
 • 3.Çocuk Beyni
 • 4.Mutlu Çocuk
 • 5.Sağlıklı Çocuk
 • 6.Mutlu Yetişkin
 • 7.Çocuk – Teknoloji İlişkisi
Eğitici Eğitimi Program İçeriği
 • 1.Sunum Teknikleri Eğitimi
 • 2.İletişim Eğitimi
 • 3.Teknoloji Eğitimi
 • 4.Öyküleştirme Eğitimi