İletişime Geçin

KİMLERLE ÇALIŞIYORUZ VE NEDEN?

Çalışanların işe bağlılığı, kurum içindeki pozitif iletişim ve mutluluk düzeyi, kendi öz yaşam doyumları, özgüvenleri, öz yeterlilik algıları ve stres yönetme becerileriyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Güzel haber ise bu niteliklerin, hepsinin öğrenilebilir ve geliştirilebilir zihinsel bir beceri olduğudur.

Shiftedminds olarak, nörobilim ve pozitif psikoloji alanındaki bilgi ve uzmanlığımızla geliştirdiğimiz eğitim programlarımız ile kurumlara yeni nesil eğitim programları konusunda danışmanlık yapmaktayız. Tüm eğitimlerimizde çalışanların bir yandan kalıcı olarak zihinsel performanslarını arttırırken diğer yandan duygusal dengelerini sağlayabilmelerini hedeflemekteyiz.

Şirket yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri, yöneticiler, sporcular, sanatçılar ve hayatında yaratıcılık, performans ve başarı kapasitesini arttırmak isteyen birey ve ekiplerle çalışıyoruz.

HAKKIMIZDA

Shiftedminds, uzun yıllar iş hayatının içerisinde, özellikle büyük ölçekli şirketlerde üst düzey pozisyonlarda bulunmuş, hayatın her alanında  edindikleri yaşam tecrübelerini Oxford, MIT, Univesity of Massachusetts gibi dünyanın saygın üniversitelerinden aldıkları bilimsel temelli eğitimlerin yanı sıra yine dünyanın saygın motivasyon ve yaşam  koçlarından aldıkları eğitimlerle harmanlayan,  mutluluk ve başarının öğrenilebilir bir beceri olduğunu deneyimlemiş kişiler tarafından kuruldu.

Kurucumuz Gülferi Yıldırım ve alanında uzman eğitmenlerimiz, hayatta ve iş yaşamında başarı ve mutluluğa giden yolları , günlük hayata kolaylıkla adapte edilebilen pratik uygulamalar ve eğlenceli eğitim programlarıyla şirketlerle buluşturuyor. İş ve hayat tatmini yüksek çalışanlara sahip şirketler hedeflerine ulaşan şirketlerdir.

NEDEN SHIFTEDMINDS?

Biz, performansı ve şirket kültürünü iyileştirmek için;

* POZİTİF PSİKOLOJİ ve NÖROBİLİM araştırmalarının sunduğu bilim tabanlı güncel eğitim programları sunarız.

* Eğitmenlerimiz, gerek akademik gerek kişisel gelişimlerine aralıksız devam eden, Amerika ve Avrupa'daki kurumsal eğitim yönelimlerini takip eden yetkin kişilerdir.

* Tutkumuz, beyin performansını ispatlanmış, araştırma destekli metotlarla geliştirmek. Mutlu ve farkındalığı yüksek insanlardan oluşan, başarılı şirketler ve toplumlar yaratmaktır.

Shiftedminds eğitimleri  algılama, düşünme ve karar verme şeklimizi kökten değiştirmek için farkındalık ve nöroplastisite (insan beyninin neredeyse sınırsız öğrenme kapasitesi ve yapısını değiştirebilme kabiliyeti) kullanır. 

Eğitim Alanlarımız:

-  İçsel Motivasyon

- Kurumsal Bağlılık

- Duygusal Çeviklik

- Öğrenmeyi Öğrenmek

- Duyguları Yönetmek

- Mindfulness ( Bilinçli farkındalık)

- Şefkatli İletişim

Eğitimlerimiz neticesinde katılımcılar;

  • Hayata tepki vermekten… öz kaynakları etkin kullanarak yanıt verebilmeye;
  • Zihinsel kalıplarla dış faktörleri yargılamaktan … kendine, başkalarına ve hayata yönelik bütünsel bir farkındalığa;
  • Hayatta kalmaya çalışandan … öğrenen, dönüşen, motivasyonu koruyabilen bir çalışan olarak hayata bağlılığa (dolayısıyla işe bağlılığa) kalıcı bir geçiş yaparlar.